วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกภาค 2

15:38น.การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2 การแข่งขันฟุตบอลชาย จังหวัดราชบุรี อยู่สาย B คู่แรกเปิดสนามวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 เป็นการแข่งขันในสาย A ระหว่างจังหวัดนครปฐม กับ จังหวัดกาญจนบุรี เวลา 13.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี ส่วนจังหวัดราชบุรีมีกำหนดการแข่งขัน คือ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 แข่งขันกับจังหวัดลพบุรี เวลา 14.45 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 แข่งขันกับจังหวัดชัยนาท เวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬาบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี
วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 แข่งขันกับจังหวัดเพชรบุรี เวลา 14.45 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
และวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 แข่งขันกับจังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 17.30 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: