วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มอบ 3 น้ำใจ จากใจสู่ใจ ครั้งที่ 2

วันที่ 11 ก.ค.54 เวลา 17:15 น. สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง กำหนด จัดกิจกรรมโครงการ"มอบน้ำใจ จากใจสู่ใจ" ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 ก.ค.54 เวลา 15.30 น. ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: