วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

งานชุมนุมกาชาด ครั้งที่10

วันที่ 11 ก.ค.54 เวลา 17:05 น. สภากาชาดไทย กำหนด จัดงานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 25 ก.ค.54 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: