วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อบจ.ราชบุรี เชิญชวนเข้าร่วมประชุมชี้แจงกฏหมายเลือกตั้ง

12.53 น. อบจ.ราชบุรีเชิญชวนผู้สนใจจะสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.ราชบุรี และส.อบจ.ราชบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เข้ารับฟังคำชี้แจงข้อกฏหมายเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ 3 มิ.ย.54 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 (อาคารใหม่)อบจ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: