วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อุปสมบทหมู่ชาวเขา 285 รูป

22 มิ.ย.54 เวลา 14:49 น.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะธรรมจาริก กำหนดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา 285 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค.2554 เวลา 13:30 น. สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2659-6138-9,0-2280-2273,0-2457-9042 

ไม่มีความคิดเห็น: