วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สนง.วัฒนธรรม จัดอบรมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี 2554

15.43 น. สนง.วัฒนธรรม จัดอบรมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี 2554ระหว่างวันที่ 21-22 มิ.ย.54 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: