วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สนง.เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2554

17.15 น. สนง.เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2554 ในโครงการ More Blood Life (เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต) ในวันที่ 14 มิ.ย.54 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สนง.เหล่ากาชาดจ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: