วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อบจ.ราชบุรี จัดประชุมสภา อบจ.ราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2554

17.12 น. สภาอบจ.ราชบุรี กำหนดประชุมสภาอบจ.ราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2554 ในวันที่ 9 มิ.ย. 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ราชบุรี ชั้น 3

ไม่มีความคิดเห็น: