วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เลือกตั้ง นายก.อบจ.และ สจ.ราชบุรี 17 ก.ค.54

3 มิ.ย.54 18:05 น. - กกต.จังหวัดราชบุรี กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.แทน นายวสันต์  เที่ยงตรง  ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 5 และนายบุญดำรง  ประเสริฐโสภา ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 1  ที่ลาออกไปลงสมัคร ส.ส. รวมทั้งเปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้สมัครนายก อบจ. ราชบุรี แทนนายวันชัย ธีระสัตยกุล ที่ลาอออกด้วย โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 8-12 มิ.ย.2554 และจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อม ในวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ค.2554 นี้ 

ไม่มีความคิดเห็น: