วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กำหนดการตรวจเยี่ยม นายกสมาคมแม่บ้าน ทหารบก และคณะภริยาผู้ช่วยทูตทหารฯ

16:08น. กรมการทหารช่าง ได้กำหนดการตรวจเยี่ยมนายกสมาคมแม่บ้าน ทหารบก และคณะภริยา ผู้ช่วยทูตทหารฯ ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานสามคมแม่บ้าน ทบ.สาขากช. ในวันที่24 พ.ค. 54 เวลา09:30-14:30น.

ไม่มีความคิดเห็น: