วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กำหนดที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด

11:20น. สนง.กกต.จังหวัดราชบุรี ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 3 ก.ค. 54 และกำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดในวันที่ 26 มิ.ย. 54 กำหนดสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจ.ราชบุรี คือ 1. ที่เลือกตั้งกลาง บริเวณโดม สนามกีฬาจ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: