วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สนง.กกต.จ.ราชบุรี จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง

13.55 น. สนง.กกต.จ.ราชบุรี จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง สส. ในวันที่ 8 มิ.ย.54 เวลา 09.30 น. - 15.30 น. ณ ห้องกัลปพฤกษ์โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: