วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กกต.ราชบุรี กำหนดเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด

10: 19 น. กกต.จังหวัดราชบุรี กำหนดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้-2 มิ.ย.2554 และลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ระหว่าง 13-17 มิ.ย.2554 ทั้งสองแบบลงทะเบียนได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง และจะทำการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย.2554 โดยสถานที่เลือกตั้งกลาง มีดังนี้
  • สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด บริเวณโดมสนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี
  • สถานที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 1 หอประชุม 2 รร.ราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • สถานที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 2 รร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • สถานที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 3 หอประชุมเทศบาลเมืองโพธาราม(ริมน้ำ) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
  • สถานที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 4 ใต้อาคาร 4 โรงเรียรรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
  • สถานที่เลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่ 5 รร.สายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กกต.จังหวัดราชบุรี โทร.0-3232-7439-40

ไม่มีความคิดเห็น: