วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รับสมัครนักเรียนนวดไทยระยะสั้นฟรี!!!

9:37น. ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทย เทศบาลเมืองราชบุรี เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปทั้งชาย-หญิง ที่มีความสนใจต้องการเรียนนวดไทยหลักสูตร 80 ชม. ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค4 ราชบุรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองราชบุรี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มิ.ย. 54 ในเวลาราชการ กำหนดจัดอบรมในวันที่ 18 มิ.ย.-24 ก.ค. 54 ณ ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทย

ไม่มีความคิดเห็น: