วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

"ประกาศบุคคลหาย"

10:50น. สนง.พัฒนาสงคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ราชบุรี ได้รับประสานจากสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.พัทลุง ได้รับแจ้งจากนางล้อม ทองเที่ยง ว่า บุตรชาย คือ นายระพล ทองเที่ยง อายุ 41 ปี ได้ไปทำทำงานในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.36 ได้เขียนจดหมายกลับมาหาบิดามารดาฉบับสุดท้าย ลงวันที่ 10 มี.ค. 36 จากนั้นไม่ติดต่อมาอีกเลย ซึ่งเข้าใจว่าอาจถูกล่อลวงหรืออาจตกเป็นเหยื่อมนุษย์ หากท่านมีข้อมูลหรือเบาะแสแจ้งมาได้ที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032-337-620 และ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.พัทลุง โทรศัพท์0-7461 3289,0-7461 2609

ไม่มีความคิดเห็น: