วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

16:35น. หอการค้า จ.ราชบุรี ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยฯพณฯนายกรัฐมนตรี ในวันเสาร์ที่ 28 พ.ค 2554 ณ บ้านโป่งโบว์ล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 1.เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาใช้จัดกิจกรรมอยู่ในแผนหอการค้า 2.เพื่อนำรายได้มาพัฒนาและบริหารงานด้านบริการสมาชิก 3.เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์สามัคคีระหว่างกรรมการและสมาชิก

ไม่มีความคิดเห็น: