วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โครงการ"จัดตั้งศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี(ฟื้นสัมพันธ์ทางคดีอาญา)"

11:14น. ศาลจ.ราชบุรี ได้กำหนดจัดโครงการ"จัดตั้งศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี(ฟื้นสัมพันธ์ทางคดีอาญา)" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนระงับข้อพิพาทด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี โดยจะจัดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 1 มิ.ย. 54 เวลา 09:00น. ณ ศาลจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: