วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองรางกระดี่

11.25 น. สนง เทศบาล ต.หลักเมือง จัดโครงการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี2554 ขึ้น โดยจัดการรณรงค์ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองกระดี่ ในวันที่ 3 มิ.ย. 54 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าโรงงานฟอกย้อม (บ. เอส วี เอ็ม ) ต.โคกหม้อ

ไม่มีความคิดเห็น: