วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา

14.36 น. ชมรมกีฬามวลชน จ.ราชบุรี มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทยร่วมกับสมาคมกีฬา จ.ราชบุรี การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี กำหนดจัดงาน "เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ปี2554" ในวันอังคารที่ 17 พ.ค. 2554 เวลา 17.00 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: