วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

15:45 น. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 2 อัตรา และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งครูอัตราจ้าง ต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเครื่องมือกล , เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หลักฐานในการสมัคร 1.สำเนาหลักฐานการศึกษาพร้อมฉบับจริง 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู ผู้ใดสนใจสามารถสมัครได้ที่งานบุคลากร ตึกอำนวยการชั้น 2 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 - 12 พ.ค.54

ไม่มีความคิดเห็น: