วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โครงการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ

17.06 น. อบจ.ราชบุรี กำหนดจัดการอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 54 ซึ่งมีการอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ค.54 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 (อาคารใหม่) สนง.อบจ.ราชบุรี และมีพิธีเปิดในวันที่ 26 พ.ค.54 เวลา 08.30 น.

ไม่มีความคิดเห็น: