วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

16.29 น. บ.ทีโอที จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในวันที่ 3 พ.ค. 54 เวลา 08.30 น. ณ.ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: