วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โครงการเครือข่ายสื่อข่ายสื่อมวลชนคุ้มครองผู้บริโภคปี54

9:55น. สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จัดโครงการเครือข่ายสื่อมวลชนคุ้มครองผู้บริโภคปี 54 มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนท้องถิ่น กำหนดจัดอบรมในวันที่ 8 มิ.ย. 54 ณ ห้องประชุมสนง.สาธารณสุขจ.ราชบุรี เวลา 8:30-16:00น.

ไม่มีความคิดเห็น: