วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

งานประชุมใหญ่สมัยวิสามัญ ปี54 "THE SUCCESS OF TCTA"

15:19น. สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมใหญ่สมัยวิสามัญปี 54 "THE SUCCESS OF TCTA" เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกผู้ประกอบการเคเบิลทีวี กลุ่มผู้ผลิตรายการ และกลุ่มจำหน่ายอุปกรณ์ จัดขึ้นในวันที่ 27 พ.ค. 54 เวลา09:30น. ณ ห้องแซฟไพร์4 อาคารอิมแพคคอนเวนชั่นเซอร์เตอร์ เมืองทองธานี

ไม่มีความคิดเห็น: