วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีประจำปี 54 "เมืองราชบุรีคัพ ครั้งที่14"

14:55น. อ.เมืองราชบุรี กำหนดพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ประจำปี54 "เมืองราชบุรีคัพ ครั้งที่14" เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในวันที่ 19 พ.ค. 54 ณ สนามกีฬาจ.ราชบุรี ตั้งแต่เวลา 13:00น. เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น: