วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ผลัดที่1/54 ของ จ.ทบ.ราชบุรี

12:59น. จ.ทบ.ราชบุรี กำหนดจัดพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่1 ประจำปี54 ในวันที่ 20 พ.ค. 54 เวลา9:30น. ณ บริเวณสนามกีฬา กองบังคับการจ.ทบ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: