วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

งาน"จัดสวน แต่งบ้าน ครั้งที่1"

17:11 น. สนง.พาณิชย์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจ.ราชบุรีและผู้ประกอบการในย่านการค้าฯ กำหนดจัดงาน "จัดสวน แต่งบ้าน ครั้งที่1" ในระหว่างวันที่ 27-29 พ.ค.54 ณ ย่านการค้า โอ่ง อ่าง กระถาง ดิน เจดีย์หัก บริเวณสนามแดง (ข้างปั๊มพีที)ถ.เจดีย์หัก-เขางู ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยในงานมีการสาธิตการปั้นโอ่งมังกรและการเขียนลาย-การติดลาย การจัด Display ตกแต่งสวนหย่อม พร้อมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย

ไม่มีความคิดเห็น: