วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กำหนดประชุมสภาอบจ.ราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ปี54

12:02น. สภาอบจ.ราชบุรี ได้กำหนดประชุมสภาอบจ.ราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี54 ในวันที่20 พ.ค. 54 เวลา 10:00น. ณ ห้องประชุมสภาอบจ.ราชบุรี ชั้น3

ไม่มีความคิดเห็น: