วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตำรวจบ้าน

15:00น. อบจ.ราชบุรี ร่วมกับ สภ.บางแพและสภ.จอมบึง ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตำรวจบ้าน ให้มีความรู้และทักษะในการดำเนินงานและปฏิบัติงานตำรวจบ้าน จำนวน 2 รุ่น และกำหนดพิธีเปิด รุ่นที่1 ในวันที่ 8 เม.ย 54 เวลา9:30น. ณ รร.โพหักวงศ์สมบูรณ์ อ.บางแพ จ.ราชบุรี และ รุ่นที่2 ในวันที่ 20 พ.ค 54 เวลา9:30น. ณ หอประชุมอำเภอจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: