วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการค่ายเยาวชนวัยใสร่วมใจต้านภัยเอดส์

15:15น.อบจ.ราชบุรี กำหนดจัดอบรมโครงการเยาวชนวัยใสร่วมใจต้านภัยเอดส์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเยาวชนในเรื่องโรคเอดส์ โดยกำหนดพิธีเปิดโครงการรุ่นที่1 ในวันที่ 21 เม.ย 54 เวลา9:30น. ณ สโมสรเทศบาลตำบลปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี และรุ่นที่2 ในวันที่ 11 พ.ค 54 เวลา9:30น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: