วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

งาน"วันแห่งความสำเร็จ" และวันครอบครัว

15:50น. สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี กำหนดจัดงาน "วันแห่งความสำเร็จ" และวันครอบครัว เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จัดขึ้นใวนที่ 27 เม.ย. 54 ณ สนามหน้าบ้านทรัพย์คีรี ต.หน้าเมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: