วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

กำหนดประชุม โครงการถนนสายวัฒนธรรม

12:08น. สนง.วัฒนธรรมจ.ราชบุรี กำหนดจัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม บูรณาการร่วมกับการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่23 "พญาผึ้งเกมส์" ในวันที่ 6-7 พ.ค. 54 ณ บริเวณสนามกีฬาจ.ราชบุรี ซึ่งกำหนดการประชุมในวันที่ 19 เม.ย. 54 เวลา13:00น. ณ ห้องประชุมชั้น2 สน.บริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่6 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถ.ไกรเพชร)

ไม่มีความคิดเห็น: