วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

พีธีการเปิดบ้านสิทธิดา - ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ

16:05น. บ้านสิทธิดา - ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิต และเพิ่มศักยภาพให้แก่เด็กพิการกำพร้า ยากไร้และถูกทอดทิ้งในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งจะกำหนดพิธีการเปิดบ้านสิทธิดา - ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการในวันที่ 7 พ.ค. 54 เวลา9:00น. ณ บ้านสิทธิดา - ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: