วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมการรณรงค์การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองรางกระดี่และคลองบางป่าโดยใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ

12:56น. เทศบาลตำบลหลักเมือง ได้กำหนดกิจกรรมการรณรงค์การแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองรางกระดี่และคลองบางป่าโดยใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ในวันที่ 27 เม.ย. 54 เวลา08:00น. ณ สะพานข้ามคลองรางกระดี่ ม.8 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: