วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาพัฒนาชุมชนจ.ราชบุรี

10:17น. อบจ.ราชบุรีร่วมกับสนง.พัฒนาชุมชนจ.ราชบุรีและชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจ.ราชบุรี กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาพัฒนาชุมชนในจ.ราชบุรี จำนวน300คน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดการชุมชนเข้มแข็ง ในระหว่างวันที่ 25-28 เม.ย.54 เวลา 14:00-14:30น. ณ มูลนิธิประชานุกูล อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: