วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการการร่วมมือภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้พิการจ.ราชบุรี

15:18น. สนง.สาธารณสุขจ.ราชบุรี จัดทำโครงการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้พิการ จ.ราชบุรี โดยกำหนดเปิดกิจกรรมซ่อมรถเข็น และ รถโยกที่ต.คุ้งน้ำวน ในวันที่22 เม.ย. 54 เวลา 13:00น. ณ วัดราชคาม ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: