วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

ประเพณีสรงน้ำพระสี่มุมเมือง

18:11 น. อบจ.ราชบุรีกำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระสี่มุมเมือง ในวันที่ 12 เม.ย.54 เวลา 14.30 น. ณ วิหารจตุรมุขเขาแก่นจันทน์ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: