วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

ปิดโครงการอบรมฟุตบอลเยาวชนขั้นพื้นฐาน

11:55น. ชมรมฟุตบอลอาวุโส จ.ราชบุรี ได้จัดอบรมฟุตบอลเยาวชนขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 22 มี.ค - 8 เม.ย 54
ได้กำหนดพิธีปิดโครงการดังกล่าว ในวันที่ 8 เม.ย 54 เวลา 16:30น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: