วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้

16:30น. จ.ราชบุรี ได้เปิดศุนย์รับบริจาคเงิน - สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ ร่วมบริจาคได้ที่ศูนย์ฯ ภายในวันที่ 5 เม.ย. 54 เวลา 16:30น. ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: