วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

ประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์และของดีประจำ ต.เจ็ดเสมียน ปี54

15:35น. เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน กำหนดแถลงข่าวในการจัดงาน ประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์และของดีประจำตำบลเจ็ดเสมียน ประจำปี 2554 ในวันที่ 7 เม.ย 54 เวลา 10:30น ณ อาคารสนง.เทศบาลแห่งใหม่ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 เม.ย 54

ไม่มีความคิดเห็น: