วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

งานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระสี่มุมเมือง ปี54

14:55น. อบจ.ราชบุรี กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พระสี่มุมเมือง)
ในวันที่ 12 เม.ย 54 เวลา 15:30น. ณ วิหารจตุรมุขเขาแก่นจันทน์ จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: