วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554

กำหนดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางจำหน่ายสินค้าOTOPจ.ราชบุรี

17.20น. อบจ.ราชบุรีกำหนดการเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางจำหน่ายสินค้าOTOP ของจ.ราชบุรีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น ในวันที่18 มี.ค. 54 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น3 เวลา10.00น.

ไม่มีความคิดเห็น: