วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554

รวมพลังดูแลอนุรักษ์แม่น้ำแม่กลอง

16.45น. สนง.ทรัพยากรน้ำภาค7 เชิญชวนชาวลุ่มน้ำแม่กลองรวมพลังกันดูแลอนุรักษ์
แม่น้ำ คู คลอง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา

ไม่มีความคิดเห็น: