วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

โครงการ"ดื่มแล้วขับ ถูกจับคุมประพฤติ"

16:12น. สนง.คุมประพฤติจ.ราชบุรี ร่วมกับอสม.คุมประพฤติได้กำหนดกิจกรรมอบรมความรู้ในโครงการ"ดื่มแล้วขับ ถูกจับคุมประพฤติ"เพื่อเป็นการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมประพฤติในคดีขับขี่รถขณะเมาสุรา ในวันที่7 เม.ย 54 เวลา07:30น. ณ มูลนิธิรวมใจการกุศล ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: