วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554

การรับมอบงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือสำหรับการฝังรากเทียม

17.15น. กำหนดให้มีการประชุมติดตาม โครงการฝังรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 15 มี.ค. 54 เวลา15.30-16.30น. ณห้องประชุม1 สนง.สาธารณสุข

ไม่มีความคิดเห็น: