วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554

พิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบ

16:37น ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ราชบุรี กำหนดประกอบพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบ
ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ในวันที่ 22 มี.ค 54 เวลา 9:00น ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี

ไม่มีความคิดเห็น: