วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554

งานพบปะสังสรรค์สภากาแฟสัญจร

16.38 น. สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 กำหนดจัดงานงานพบปะสังสรรค์สภากาแฟสัญจร ในวันที่ 16 มี.ค 54 เวลา 7.00น. ณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ไม่มีความคิดเห็น: