วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

สนง.คุมประพฤติ จ.ราชบุรี จัดกิจกรรม"รวมใจภักดิ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อมฯ"

15.00น. สนง.คุมประพฤติ จ.ราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมในโครงการ "รวมใจภักดิ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
น้อมถวายองค์ภูมินทร์ ในโอกาสครบรอบ 19 ปี กรมคุมประพฤติ"

ผู้ที่สนใจเชิญเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 15 มี.ค 54 เวลา 8.45น. ณ วัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: