วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

โครงการรวมพลังสตรีฯ

16:49 น. อบจ.ราชบุรีร่วมกับสนง.พัฒนาชุมชนจ.ราชบุรีและชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจ.ราชบุรี กำหนด พิธีเปิดโครงการรวมพลังสตรีราชบุรีสร้างชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ในวันที่ 8 มี.ค.54 เวลา 09.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมจ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: