วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปี2553

15:15น วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี กำหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2553 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในวันที่ 23 มี.ค 54 ณ อาคารจิตรภักดี เวลา 10:00น.

ไม่มีความคิดเห็น: